Data: Dimecres, 10 d’octubre de 2018
Hora: 21: 00h
Lloc: Menjador edifici primària

 

Benvolguts,
L’AMPA de l’Escola Pia de Granollers us convoca, en la vostra qualitat de delegat/da de la classe, al Consell de  Delegats, en el que us informarem d’allò que és del vostre interès, així com en el torn de precs i preguntes escoltarem les vostres opinions.

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda
2. Funció dels delegats
3. Informar canvis (documentació i de gestió)
4. PIA&go
5. Recollida de proposta d’objectius pel curs
6. Precs i preguntes

Us proposem que penseu en quins temes creieu que s’hauria de centrar la feina de l’AMPA (ordenats per prioritats, de més a menys), per compartir-ho entre tots.
1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3. _____________________________________________

Esperem la vostra assistència i participació.

Atentament,

La Junta de l’Ampa

 

Convocatoria Consell de delegats octubre 2018